cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

Екип

Пълен списък на членовете на екипа
I. Екип за организация и управление на проекта

Име фамилия

Длъжност/описание

Организация

1

Живко Цирков

Ръководител на проекта

Сдружение ЦОПСИ

2

Димитринка Кабакова

Счетоводител

Сдружение ЦОПСИ

3

Гергана Атанасова

Координатор на проекта

Сдружение ЦОПСИ

4

Иванка Тодорова

Технически сътрудник

Сдружение ЦОПСИ

5

Антония Вълканова

Координатор на Партньор 1

ЦДГ „Люляците”

6

Илияна Бицова

Координатор на Партньор 2

ОУ „П. Р. Славейков”

II. Експерти, лектори и водещи на обучения

 

Име фамилия

Длъжност/описание

Организация

7

Добринка Иванова

Експерт по образование на етнически малцинства

Сдружение ЦОПСИ

8

Гергана Атанасова

Психолог

Сдружение ЦОПСИ

9

Марина Великова

Социален педагог

Сдружение ЦОПСИ

10

Кина Атанасова

Медиатор за работа с етнически малцинства

Фондация „Болни от астма”

11

Донка Георгиева

Преподавател за допълнително обучение по български език

МГ „Атанас Радев”

12

Красимира Сивова

Ръководител на клуб

ОУ „П.Р. Славейков”

13

Димитър Димитров

Ръководител на клуб

ОУ „П.Р. Славейков”

14

Валентин Бакалов

Ръководител на клуб

ОУ „П.Р. Славейков”

15

Станимира Василева

Ръководител на клуб

ЦДГ „Люляците”

16

Галина Станева

Ръководител на клуб

ЦДГ „Люляците”

17

Янка Костова

Ръководител на клуб

ЦДГ „Люляците”

18

Евгени Генов

Ръководител на клуб

"Студио Ямбол" ЕООД

19

Елена Дросева

Ръководител на клуб

ЕООД “Различното място

20

Марина Великова

Ръководител на клуб

Сдружение ЦОПСИ

21

Добринка Иванова

Ръководител на клуб

Сдружение ЦОПСИ

22

Николина Иванова

Водещ на образователна занималня

ЦДГ „Люляците”

23

Нина Йордановa

Водещ на образователна занималня

ЦДГ „Люляците”

24

Диана Циркова

Водещ на семинари за педагози
Автор на методически наръчник

Бургаски университет

25

Надежда Калоянова

Водещ на семинари за педагози
Автор на методически наръчник

Бургаски университет

26

Ваня Сулеменко

Водещ на тематични срещи с родители

Сдружение ЦОПСИ

27

Гинка Мутафова

Водещ на тематични срещи с родители

Сдружение ЦОПСИ

28

Владимир Шишков

Отговорник информационни кампании и презентации

Сдружение ЦОПСИ

Назад към съдържанието | Назад към главното меню