cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

Новини 2

Актуално
 

ЕКО ПОХОД

На 13.09.2014 година се проведе последният еко поход по проект "Етнически пространства". 120 ученици от партниращите организации: ЦДГ "Люляците", ОУ "П. П. Славейков" и участници в градските клубове посетиха местността Карандила, край град Сливен. Времето беше чудесно и децата имаха възможност да се разходят из природата. Най-етусиазираните покориха върха с телевизионната кула. Всички останаха доволни и се прибраха заредени с енергия за новата учебна година.

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ

На 26 и 27 юли 2014 г. в комплекс "Ханче Боаза" край град Елена, се проведе последният четвърти модул от семинарите за учители. Обуението включваше усвояване на практически методи по следните теми:
Тема 1. Интерактивни методи в интеркултурното обучение - Тренинг за трансформиране на теоретичните знания за интерактивните методи, които могат да се използват в интеркултурното образование, в практически умения.
Тема 2. Неформални възпитателни практики за превенция на отпадането от училище - Тренинг за овладяване на неформални възпитателни подходи, приложими в превантивната работа за отпадането от училище на ученици от малцинства.
Тема 3. Ограмотяване и езикова подготовка по български език на деца и ученици с друг майчин език - Тренинг за овладяване на методи за ограмотяване и езиково обучение в условията на билингвизъм. Овладяване на умения за разработване на билингвални образователни технологии.
Водещи бяха доц. Диана Циркова и  доц. Надежда Калоянова от Бургаски университет „Проф. А. Златаров”.

ЛЕТЕН ЛАГЕР

От 1 до 4 юли се проведе образователен лагер в местността Ляковец край Велико Търново. В него участваха най-изявените участници от четирите клуба, сформирани по проект "Етнически пространства", заедно с техните ръководителите. Водещи на обучението бяха Гинка Мутафова, Ваня Сулеменко и Таня Николова. Освен обученията имаше и много забавления. Проведоха се екскурзии до Арбанаси, Манастира "Св. св. Петър и Павел" и до град Велико Търново.


ТЕМАТИЧНА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

На 14.06.2014 г. организирахме  и  проведохме  поредната  тематична среща с родители на деца от етническите малцинства. Участва само едната група от 15 жени, а срещата с втората група майки ще бъде на 21.06.2014 г. Темата, с коята ще приключим предвидените тематични срещи, е „Образование, социална интеграция и професионална реализация  на нашите деца“. Водещи бяха Гинка Мутафова и Ваня  Сулеменко.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ

На 7.06.2014 г. в гр. Ямбол се проведe 3 модул /II група/ на квалификационната програма за работа на педагогически специалисти с деца и ученици от етнически малцинства. Участници бяха 15 учители, работещи в ОУ “П. Р. Славейков“, партньор по проекта, както и в други училища на територията на Община Ямбол. Темата бе “Етническа култура, а водещ–доц. Надежда Калоянова, преподавател в БУ “Ас. Златаров“.

УРОЦИ ПО ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

От 10.05.2014 г. до 10.06.2014 г. планирахме и реализирахме редица дейности, свързани с Втората информационна кампания за етническа толерантност. Петима преподаватели от различни училища и детски градини в Ямбол проведоха открити уроци по етническа толерантност с участието на над 200 деца и ученици. В центъра на вниманието бе дискусията, посветена на опознаване и разбиране на различните етноси в България, отваряне на пространства, където могат да се учат, да работят,  да творят  заедно хора с различна етническа принадлежност.

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
Във връзка с месеца на етническата толерантност на 5.06.2014 г. се проведе и дискусия на тема “Какво образование ни е необходимо? Перспективи пред образованието за етносите  в община Ямбол.” 40 –те участника в обществената дискусия обсъждаха, свободно излагаха мнения, даваха предложения за механизми и действия, около които да се обединят представителите на образователни институции в гр. Ямбол. Накрая на дискусията се оформиха конкретни предложения, които да бъдат изпратени до съответните управленски звена – община Ямбол, областна администрация, местни структури на централната власт.

Малко преди Обществената дискусия деца, учители, родители и общественици успяха да се насладят на прекрасния спектакъл, изнесен от учениците на ОУ ”П.Р.Славейков“ гр.Ямбол, участници в театрално студио “Славей“ с ръководител Драгомира Бодурова. С този спектакъл децата са спечелили Първа награда във втора възрастова група на Международния театрален фестивал “Бургаски изгреви“ 2014 г. Въпросите, които  постави спектакъла, провокираха деца и възрастни да се замислят за своето поведение, за отношението към децата и хората с различни интереси, мислене, етническа принадлежност, изобщо за приемането на различието сред нас. За всичко това сърдечно им благодарим!


ВТОРИ МЕСЕЦ НА ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

Втората информационна кампания под формата на «месец на етническата толерантност» започна на 12 май и ще продължи до 10 юни 2014 г. в гр. Ямбол. Кампанията е част от проекта „Етнически пространства” изпълняван от сдружение ЦОПСИ в партньорство с  ЦДГ “Люляците” и ОУ “П.Р. Славейков”. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Министерството на образованието и науката.
Акцент при провеждането на кампанията ще бъде поставен на организирането на обществена дискусия на тема „Перспективи пред образованието за етносите  в община Ямбол”.  Очакваме в нея да се включат над 40 човека: представители на целевите групи, образователни ръководители и общественици.
По време на кампанията ще продължи изнасянето на открити уроци по етническа толерантност. Те ще бъдат организирани от 5-ма добре подготвени лектори и ще обхванат над 200 деца и ученици, от които около 50 % са от етнически малцинства. Откритите уроци ще се проведат в 5 местни детски градини и училища като на тях ще бъдат поканени и учители, родители и други граждани.
За 120 деца и ученици участващи в проекта ще бъде организирана екскурзия до гр. Стара Загора, къде ще бъдат посетени важни исторически и културни обекти. През целия месец ще се извършва разпространение на информационни материали и прожекции на филми за ученици.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ

На  18.05.2014 г. в  гр. Ямбол се проведe трети модул на квалификационна програма за работа на педагогически специалисти с деца и ученици от етнически малцинства. Темата бе “Етническа култура", а водещ – доц. Диана Циркова,  преподавател в БУ “Ас. Златаров“.

ЕКСКУРЗИЯ

На 17.05.2014 г. се проведе поредната екскурзия със 120 деца и ученици от ЦДГ “Люляците“, ОУ “П. Р. Славейков“, ОУ „Н. Петрини“, ПГИ “Г. С. Раковски“, Г “В. Левски“ ,МГ „Ат. Радев“ и други училища на територията на гр.Ямбол, включени  в проекта „Етнически пространства“. Голяма част от участниците са представители на етническите малцинства. Екскурзията беше до гр. Стара Загора. Програмата ни включваше посещение на Природен парк „Аязмото“ и зоологическата градина. Разбира се най-малките, децата от ЦДГ „Люляците“, бяха най-щастливи от срещата си с животните в зоопарка. Повечето  от  тях за първи път посещават подобно място. За по-големите ученици много вълнуващо беше посещението в Историческия музей, изключително богата и интересна експозиция. Уредниците на музея бяха подготвили беседа, която беше приета много добре от децата и те успяха да се докоснат до живота на хората през отдавна отминали епохи. След това учениците разгледаха Античния  форумен комплекс „Аугуста Траяна“. Прибраха се в Ямбол изморени, но изключително доволни от преживяното.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню