cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

Организации

ОСНОВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНЦИАТИВИ /ЦОПСИ/ – ЯМБОЛ


МИСИЯ: Ние сме сдружение в обществена полза основано през 1995 г. Организацията ни е гражданска, отворена е за всеки, който приема мисията и целите ни и е готов да работи за тяхното осъществяване. ЦОПСИ разработва и реализира програми в областта на образованието, социалната интеграция, защита правата на човека и  местното самоуправление, които са предназначени за хора от различна възраст и различно социално положение.


Сдружение ЦОПСИ има реализирани над 40 проекта финансирани по различни европейски и американски програми  


ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Партньори:
ЦДГ „Люляците” – гр. Ямбол
Директор – Антония Вълканова
ОУ “Петко Рачов Славейков” – гр. Ямбол
Директор – Илияна Бицова             

ДРУГИ ДАННИ

Време за изпълнение:
от 10.10.2013 г. до 10.10.2014 г.
Продължителност: 12 месеца  

Целева община: Ямбол
Общ брой училища, които ще се включат в проекта: 6

Обща стойност на проекта: 194 630,12 лева
Проектът е финансиран от Европейския съюз и правителството на Р България чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА като ДОГОВАРЯЩ ОРГАН

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню