Официални партньори

ОУ “Петко Рачов Славейков” – гр. Ямбол

Директор – Илияна Бицова

     

ОУ “Николай Петрини” – гр. Ямбол

Директор – Румяна Тропчева 

 

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” –   гр. Елхово    

Директор – Тинка Атанасова

 

Целеви общини:

Ямбол и Елхово

 

Време за изпълнение:

от 02.11.2011г. до 02.12.2012г.

 

Обща стойност на проекта: 195 208,20 лева

 

Продължителност: 12 месеца

 

Основен изпълнител 

 

                                ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И

                                СОЦИАЛНИ ИНЦИАТИВИ /ЦОПСИ/ – ЯМБОЛ

 

    МИСИЯ: Ние сме сдружение в обществена полза основано през 1995 г. Организацията ни е гражданска, отворена е за всеки, който приема мисията и целите ни и е готов да работи за тяхното осъществяване. ЦОПСИ разработва и реализира програми в областта на образованието, социалната интеграция, защита правата на човека и  местното самоуправление, които са предназначени за хора от различна възраст и различно социално положение.

 

Сдружение ЦОПСИ има реализирани над 40 проекта финансирани по различни европейски и американски програми 

 


Проектът е финансиран от Европейския съюз и правителството на Р България чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ
Други данни