ЕКИП УЧАСТВАЩ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА 

    Пълен скисък на членовете на екипа

I. Екип за организация и управление на проекта
  Име фамилия Длъжност/описание Организация
1 Живко Цирков Ръководител на проекта Сдружение ЦОПСИ
2 Димитринка Кабакова Счетоводител Сдружение ЦОПСИ
3 Гергана Атанасова Координатор на проекта Сдружение ЦОПСИ
4 Илияна Бицова Координатори на партниращи организации ОУ „П. Р. Славейков”
5 Румяна Тропчева ОУ „Н. Петрини”
6 Тинка Атанасова ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
II. Експерти, лектори и водещи на обучения
7 Добринка Иванова Експерт образователни и социално- артистични дейности Сдружение ЦОПСИ
8 Гергана Атанасова Психолог Сдружение ЦОПСИ
9 Марина Великова Социален педагог Сдружение ЦОПСИ
10 Драгомира Бодурова Ръководител на ателие ОУ „П.Р. Славейков”
11 Петя Пенева Ръководител на ателие ОУ „П.Р. Славейков”
12 Валентин Бакалов Ръководител на ателие ОУ „П.Р. Славейков”
13 Красимира Асенова Ръководител на ателие ОУ „Н. Петрини”
14 Златка Илчева Ръководител на ателие ОУ „Н. Петрини”
15 Нина Нейчева Ръководител на ателие ОУ „Н. Петрини”
16 Катя Кръстева Ръководител на ателие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
17 Валентина Балтова Ръководител на ателие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
18 Мария Райчева Ръководител на ателие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
19 Ваня Сулеменко Водещ на семинари за родители Сдружение ЦОПСИ
20 Гинка Мутафова Водещ на семинари за родители Сдружение ЦОПСИ
21 Таня Николова Водещ на семинари за родители Сдружение ЦОПСИ
22 Доц. Хлисула Недялкова Водещ на семинари за учители Бургаски университет
23 Василка Събева Водещ на семинари за учители РЦПИОВДУСОП – Ямбол
24 Доц. Диана Циркова Водещ обучения на ЕКПО Бургаски университет
25 Мимоза Димитрова Водещ обучения на ЕКПО Център „АСЕТ” – София
26 Екатерина Воденичарова Водещ обучения на ЕКПО РЦПИОВДУСОП – Ямбол
27 Галина Палукова Модератор на работни срещи РЦПИОВДУСОП – Ямбол
28 Тинна Боева Модератор на работни срещи РЦПИОВДУСОП – Ямбол
29 Нивелина Василева Модератор на работни срещи РЦПИОВДУСОП – Ямбол
30 Данаила Болградова Експерт информационно обслужване Сдружение ЦОПСИ
31 Владимир Шишков Отговорник връзки с обществеността и презентации Сдружение ЦОПСИ
32 Красимира Драгова Ръководител на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „П.Р. Славейков”
33 Теменужка Тодорова Ръководител на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Н. Петрини”
34 Пенка Ялъмова Ръководител на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
35 Красимира Сивова Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „П.Р. Славейков”
36 Галина Пенева Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „П.Р. Славейков”
37 Еленка Тодорова Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Н. Петрини”
38 Парушка Гаванарова Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Н. Петрини”
39 Гина Монева Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
40 Пенка Костова Организатор на Еко пътешествия, екскурзии и хепънинг ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

          

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ