ДоКУМЕНТИ 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА                  

Конвенция за правата на детето

Критерии за оценка на съдържание

Национален план за интегриране на деца със СОП

Наредба №6 за обучение на деца със СОП

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - Проект /14.02.2012/

ЗАКОН ЗА детето - проект

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА (2006 – 2015 г.)

СЕМЕЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

 


 

 

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ