Обяви

Сдружение ЦОПСИ приема всякакви дарения, които се предоставят след това на семейства с деца в риск. Ще ви бъдем благодарни ако имате възможност да подарите употребявани и запазени дрехи, обувки, играчки, електроуреди, домашна прибори и мебели.

Сдружение ЦОПСИ приема младежи доброволци за извършване на образователни и социални дейности в подкрепа на деца в риск. Желателно е младежите да са на възраст 14 -28 години, като предимство ще бъде давано на ученици от 9 и 10 клас на средните училища, високо мотивирани да извършват доброволчески дейности и да отделят от 2 до 4 часа седмично.

 

НОВИНИ

    Заключителната пресконференция по проекта се проведе на 18.12.2012г. в залата на хотел "Кабиле" от 11:00 часа. Отчет за дейностите представиха ръководителят на проекта г-н Живко Цирков и директорките на трите училища партньори - г-жа Румяна Тропчева, г-жа Илияна Бицова и г-жа Тинка Атанасова.

    Заключителният хепанинг по проект "С професионализъм и доверив" се състоя на 15. 12. 20012 г. от 10 часа в ОУ "П. Р. Славейков". Децата  представиха творби и произведения от своята творческа дейност през годината.

   На същия ден от 14:00 часа се проведе и заключителната конференция, която ще се състоя в конферентната зала на хотел "Кабиле", гр.Ямбол.

Информация за постигнатите резултати по проекта може да прочетете от тук: Крайни резултати

 

Сдружение ЦОПСИ издаде Методически наръчник "Когато в класа ми има дете със СОП" (ISBN 978-954-91443-6-9) за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със специални образователни потребности/. Изданието е резултат от дейностите по проект "С професионализъм и доверие".

Електронен вариани на наръчника

    На 22 ноември 2012 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Елхово също беше открита изложба на творби от участници в интерактивните ателиета по проект „С професионализъм и доверие”.

   Ученици със специални образователни потребности представиха изработените от тях творби в трите интерактивни ателиета: „Музика” с ръководител Мария Райчева, „Рисуване” с ръководител Валентина Балтова и „Работа с глина” с ръководител Катя Кръстева.

    По-късно те изнесоха богата музикална програма за всички участници в тържеството.

  

   

назад                                 предстоящо                             още новини   

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ