Обяви

Сдружение ЦОПСИ приема всякакви дарения, които се предоставят след това на семейства с деца в риск. Ще ви бъдем благодарни ако имате възможност да подарите употребявани и запазени дрехи, обувки, играчки, електроуреди, домашна прибори и мебели.

Сдружение ЦОПСИ приема младежи доброволци за извършване на образователни и социални дейности в подкрепа на деца в риск. Желателно е младежите да са на възраст 14 -28 години, като предимство ще бъде давано на ученици от 9 и 10 клас на средните училища, високо мотивирани да извършват доброволчески дейности и да отделят от 2 до 4 часа седмично.

 

Новини 

        На 25.02.2012 г. се проведе първият семинар предназначен за учители, които преподават на класове с включени ученици за интегрирано обучение. В тях взеха участие 24 учители, по осем от всяко училище партньор. Темата на първия модул бе „Педагогическите възможности и ограничения при обучението на деца със СОП” Лектор на семинара беше доц. Хрисула Недялкова и зам. директор на Ресурсен център гр. Ямбол Василка Кирова. Бе предоставена информация за конкретното равнище и прогноза на проблема за редуцирането на предразсъдъците по отношение на медицинските диагнози. Обсъдиха се проблемите и възможностите за мотивиране на участниците в интегрираното обучение.

       Децата включени в проекта от трите училища партньори взеха участие в организиран еко-поход до Национален археологически резерват край с. Кабиле. С много ентусиазъм и усмивки, всички заедно със своите ръководители покориха върха край древното тракийско селище. Посещението на археологическия музей предизвика интерес и вълнение. Любознателните ученици задаваха въпроси и научиха много нови и интересни факти за историята на древното селище.

 

назад                                предстоящо                                още новин 

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ