New_perspect_NGO

Отиване към съдържанието

Главно меню

За проекта

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО

Продължителност на проекта: 10 месеца: от 08.06.2015 г. до 08.04.2016 г.
Обща стойност на проекта: 21 365.00 евро
Финансиране от Програмата: 19 225.00 евро
Място за изпълнение: област Ямбол

Обща цел: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг
Специфична цел: Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно ниво

Целеви групи:
  - 20 представители на 15 местни НПО;
  - 15 младежи доброволци;
   - 5 хора с увреждания  и 5 роми.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Избор на участници и подготовка за стартиране на проекта
2. Провеждане на квалификационна програма    за местни НПО
3. Обмен на добри практики и знания на НПО
4. Провеждане на младежки доброволчески стажове
5. Изпълнение на практически задачи: провеждане на мониторинг
6. Изпълнение на практически задачи: организиране на кампания за застъпничество  
7. Провеждане на заключителна конференция
8. Публичност и визуализация на проекта:
   8.1 Провеждане на пресконференции
   8.2 Издаване на информационна диплянка
   8.3 Изработване на информационни плакати
   8.4 Електронна страница за Проекта
   8.5 Публикации в местни медии


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


1.  Избрани 15 НПО за участие в проекта; Включени 12 специалиста в екипа на проекта; Разработени 4 програми за обучение на НПО.
2.  Повишени уменията и компетентността на 20 участници в семинарите; 15 НПО с нараснал капацитет и възможности за влияние при формиране на публичните политики.
3.  Минимум 15 представители на 5 НПО участвали в едномесечен обмен; Представени 3 добри практики за мониторинг и застъпничество.
4.  15 младежи участвали в двумесечен стаж; Развита 1 система за наставничество.
5.  30 представители на НПО и младежи участвали в 3 различни мониторинга; Изготвени 3 доклада.
6.  Формулирани 3 каузи; Проведена 1 кампания с над 30 участника; 3 вида информационни материали достигнали до над 2 000 граждани.
7.  Проведена 1 конференция с 40 участника; Представен 1 публичен отчет за проекта; Приети 2 форми за сътрудничество на НПО.
8.  Разпространени 6 вида информационни и медийни продукта, които са достигнали до над 10 000 местни граждани.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню