Обучение на родители - От 19 до 29 февруари се проведоха поредните обучения по родителски умения с 4-те групи самотни майки. Темите които се разгледаха през м.февруари са: „Детската грижа”, „Отношението към образованието-предимства и страхове”, „Конфликтите с децата” и „Моите ценности като родител”. Водещи на обученията са Добринка Иванова, Дарина Карчева и Камен Андонов.

На 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 25 януари се проведоха поредните обучения по родителски умения с всяка една от групите родители, включени в проекта.