Мисия


    

Ние сме сдружение в обществена полза основано през 1995 г. Организацията ни е гражданска, отворена е за всеки, който приема мисията и целите ни и е готов да работи за тяхното осъществяване. ЦОПСИ разработва и реализира програми в областта на образованието, социалната интеграция, защита правата на човека и  местното самоуправление, които са предназначени за хора от различна възраст и различно социално положение.

    

Дейността си осъществяваме чрез провеждане на семинари, тренинги, конференции, публични дискусии и други обществено признати форми. Партнирайки си с институции и организации ние помагаме за решаването на важни проблеми на съвременното общество.